החזר מס לעולה חדש

עולה חדש מאוסטרליה פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס לעולה חדש.

בעקבות טיפול יועץ מס לעולים חדשים שלנו קיבל העולה החדש החזר בסך כ- 19,000 ₪.