החזר מס לתושב חוזר

תושב חוזר מדרום אמריקה פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס לתושב חוזר.

בעקבות טיפולנו קיבל התושב החוזר החזר מס הכנסה בסך כ- 50,000 ₪.