החזר מס לתושב חוזר

פנה אלינו תושב חוזר מאוסטרליה לבדיקת זכאות להחזר מס לתושב חוזר ותיק.

בעקבות טיפול יועץ מס לתושבים חוזרים שלנו קיבל התושב החוזר החזר מס הכנסה בסך כ- 23,000 ש"ח