החזר מס לתושב חוזר

תושב חוזר מארה"ב פנה אלינו לטיפול בקבלת החזר מס לתושב חוזר.

התושב החוזר שילם מס הכנסה בסך כ- 190,000 ₪.

בעקבות טיפולנו קיבלת התושב החוזר כ- 42,000 ₪ החזר מס.