החזר מס לתושב חוזר

פנה אלינו תושב חוזר מגרמניה לבדיקת זכאות להחזרי מס לתושב חוזר.

לאחר טיפול צוות המומחים שלנו קיבל התושב החוזר החזר מס בסך כ- 78,000 ₪.