החזר מס לתושב חוזר

תושב חוזר מספרד פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס לתושב חוזר.  

בעקבות טיפולנו נתקבל החזר מס לתושב חוזר בסך כ- 65,000 ₪.