החזר מס לתושב חוזר

פנה אלינו תושב חוזר מסאן פרנסיסקו לבדיקת זכאות להחזר מס לתושב חוזר.

התושב החוזר קיבל, בעקבות טיפולנו, החזר מס הכנסה בסך כ- 61,000 ₪