נקודות זיכוי לעולה חדש

נקודות זיכוי לעולה חדש - לעולה חדש הוענקו נקודות זיכוי נוספות למשך תקופה של 3.5 שנים מיום עלייתו לארץ, כדלהלן:

  1. 1/4 נקודת זיכוי לכל חודש משמונה עשר החודשים הראשונים לעלייתו למדינת ישראל.
  2. 1/6 נקודת זיכוי לכל חודש משנים עשר החודשים שלאחריהם.
  3. 1/12 נקודת זיכוי לכל חודש משנים עשר החודשים שלאחריהם.

לעניין זה נקבע הוראת שעה על פיה יוענקו נקודות זיכוי אלו גם לתושב חוזר אשר שב לישראל בין 16 במאי 2010 ל- 30 בספטמבר 2012.

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

        מיסוי רילוקיישן

        החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר