עולה חדש לעניין מס הכנסה

"עולה חדש" – הוא יחיד אשר מעולם לא היה תושב ישראל בעבר והפך להיות תושב ישראל לראשונה. התושבות נבחנת על פי המבחנים אשר נקבעו בפקודה לעניין "מרכז החיים" והחזקות הקבועות לעניין במספר ימי השהות.

על פי הגדרה זאת נבחנת הזכאות להטבות המס המשמעותיות אשר מוענקות לעולה חדש.

ראה גם את המשמעויות לעניין מיסוי מקרקעין אשר נקבעו במסגרת הרפורמה במס שבח וההקלה במס רכישה לעולה חדש.

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים , מיסוי רילוקיישן , החזר מס לעולה חדש