תושב חוזר ותיק

להלן הגדרה תושב חוזר ותיק לעניין מס הכנסה

"תושב חוזר ותיק"  - הינו יחיד אשר שב להיות "תושב ישראל" לאחר שהיה תושב חוץ במשך תקופה של עשר שנים רצופות לפחות.

לאחר התיקון, לאור תקופת השהות הארוכה בחו"ל, זכאי להטבות מס משמעותיות בדומה לאלו אשר הוענקו לעולה חדש.

במסגרת תיקון מס' 168 לפקודת מס הכנסה נקבע הוראת שעה,  לגבי מי ששב להיות תושב ישראל בין השנים 2007 ל- 2009, הקובעת כי נדרשת תקופת תושבות זרה קצרה יותר, אשר עומדת על חמש שנים בלבד, כך ששהות זאת מספיקה בכדי שהתושב החוזר יחשב כ"תושב חוזר ותיק" וייהנה מן ההטבות המשמעותיות אשר מוענקות "לתושב חוזר ותיק".

יודגש, כי ההטבות המוענקות ל"תושב חוזר ותיק" חלות רק לגבי מי ששב לישראל החל משנת המס 2007, אך לא לגבי מי ששב לישראל עד סוף שנת המס 2006, אשר לגביו יחול הדין הישן אשר העניק הטבות מצומצמות לגבי תושבים חוזרים.

ראה גם את המשמעויות לעניין מיסוי מקרקעין אשר נקבעו במסגרת הרפורמה במיסוי דירות מגורים

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

         מיסוי רילוקיישן , החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר