תושב חוץ מס הכנסה

להלן הגדרת תושב חוץ בפקודת מס הכנסה:

"תושב חוץ" תושב חוץ הינו מי שאינו תושב ישראל כהגדרתו, וכן יחיד אשר התקיימו בו אלה:

  1. הוא שהה מחוץ למדינת ישראל 183 ימים לפחות, בכל שנה, במשך שנתיים רצופות.
  2. בשנתיים העוקבות מרכז חייו לא היה בישראל.

הבחינה של מרכז החיים תעשה בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה והפסיקה. ניתן גם לראות בטופס ניתוק תושבות מס הכנסה את הדברים אשר יבחנו על ידי רשות המסים. 

בחינת העמידה בהגדרת "תושב חוץ" חשובה הן לעניין חבות המס וחובת הדיווח החלה על תושב ישראל, והן לעניין הטבות המס להן זכאי "תושב חוזר" ו"תושב חוזר ותיק".

נדגיש כי יתכן ויחיד אשר מתגורר בחו"ל ומפיק את הכנסותיו בחו"ל,  עדיין יחשב תושב ישראל לצורכי מס ויהא חייב בדיווח ותשלום מס על הכנסותיו לרשות המסים בישראל.

ראה גם את משמעויות התושבות לעניין החבות ב- מס שבח ו- מס רכישה בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין אשר נקבעו במסגרת הרפורמה במס שבח ומשפיעה על החבות במס.

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

         מיסוי רילוקיישן , החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר