הצעת משרד האוצר לבטל את הפטור מדיווח החל על תושב חוזר ותיק ועולה חדש

 

במסגרת טיוטת התכנית הכלכלית - תקציב המדינה לשנים 2017 - 2018 מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") ולבטל את הפטור מדיווח החל על תושב חוזר ותיק ותושב ישראל לראשונה (עולה חדש), כהגדרתם בפקודה החל מיום 1 בינואר 2017.

בנוסף מוצע לבטל את הסעיף בפקודה המאפשר לשר האוצר, בתנאים מסוימים, הארכת תקופת הפטור לתושב חוזר ותיק ועולה חדש.

 

בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר כי הפטור הקיים היום מדיווח, לתושב חוזר ותיק ועולה חדש, מעורר קשיים רבים: ליקויים רבים של ישראל במסגרת ביקורת בינלאומית, קושי בעשיית שומות מס אמת, ניצול לרעה של הפטור מדיווח, הלבנת הון באמצעות עולים חדשים, קושי ליישם הסכמים לחילופי מידע ביחס לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים וביחס לחברות אשר נשלטות ומנוהלות על ידם, ליקויים אלה אף קיבלו ביטוי בדוח מבקר המדינה.

 

 

לחץ כאן להצעת תיקון פטור מדיווח לתושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים במסגרת תקציב המדינה 2017-2018

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשיםמיסוי רילוקיישן