ב"ל 69967-09-16 נועם הוכהויזר – ניתוק תושבות לעניין ביטוח לאומי

התובע אזרח ישראל בעל אזרחות אמריקאית, השתחרר משירות סדיר בחודש נובמבר 2011, ומיד נסע לארצות ועבד בעבודות מזדמנות שם.

בספטמבר 2015 חזר התובע לישראל.

במהלך התקופה בין נובמבר 2011 לספטמבר 2015 ביקר התובע בישראל שבע פעמים, לרבות ביקור בו שהה בישראל למשך כעשרה חודשים. בתקופה זאת ניסה להתקבל לעבודה במשרד ראש הממשלה ושירת במבצע צוק איתן.

התובע לא הודיע למוסד לביטוח לאומי או לכל רשות ישראלית אחרת על כוונתו לעזוב את ישראל ולהעתיק את מרכז חייו לארה"ב (ראה טופס ניתוק תושבות ביטוח לאומי).

התובע טוען כי במהלך תקופה זאת ביצע ניתוק תושבות מישראל וחדל להיות תושב ישראל ועל כן, אינו חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בשל תקופה זאת.

 

נפסק בבית הדין לעבודה בירושלים – כי הנתבע לא העתיק את מרכז חייו לארצות הברית אלא המשיך להיות תושב ישראל במשך כל התקופה.

מאחר ואין מחלוקת כי עד נובמבר 2011 מרכז חייו של התושב היה בישראל, על התובע מוטל הנטל להוכיח ששהייתו בארה"ב לאחר מכן, מצביעה על העתקת מרכז חייו מישראל לארצות הברית.

לעניין בחינת מרכז חיים צריך שהיא לא תהא זמניות / ארעית.

כמו כן, מדגיש השופט כי עצם שהייתו של אדם מחוץ לישראל מרבית השנה, אינה כשלעצמה שוללת את מעמדו כתושב ישראל.

עוד נקבע כי התובע לא הרים את הנטל להוכיח כי הייתה לו כוונה סובייקטיבית להשתקע בארצות הברית.

 

לחץ כאן לב"ל 69967-09-16 נועם הוכהויזר