דוח הוועדה לרפורמה במיסוי בין-לאומי

 

הוועדה לרפורמה בתחום המיסוי הבין-לאומי הגישה את מסקנותיה למנהל רשות המסים בישראל, ערן יעקב. הוועדה מונתה על ידי יעקב מתוך רצון ליעל, לפשט ולייצר ודאות בתהליכים כגון קביעת מקום המושב של יחידים וחברות, חישוב מס יציאה לעוזבים את הארץ, מנגנוני ההקלה ממסי כפל, הטבות לעולים ותושבים חוזרים, מיסוי הכנסות ודיבידנדים שהופקו מחוץ לישראל, מיסוי פעילות של תושבי חוץ בישראל, מיסוי תושבי ישראל שהם בעלי השליטה בחברות זרות והתאמת המערכת בישראל לסטנדרטים בינלאומיים של מאבק בתכנוני מס והגברת השקיפות בין מדינות. כל זאת במטרה לצמצם מצבים של כפל מס, מחד, ולמנוע תכנוני מס הגורעים הכנסות מקופת המדינה, מאידך.

 

הקמת הוועדה הינה חלק מאסטרטגיה כוללת של מנהל רשות המסים הנוכחי, שתכליתה לפשט את מערכת המס בישראל, הן על מנת להקל על הנישומים והן על מנת לייעל את הגבייה. בראש הוועדה עמד סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המסים, רו"ח רולנד עם-שלם, והיא כללה נציגים מרשות המסים ומינהל הכנסות המדינה לצד נציגים של הלשכות המקצועיות: לשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון ולשכת יועצי המס. מסקנות הוועדה התקבלו במשותף על דעת כל חבריה.

 

לחץ כאן לדוח הוועדה למיסוי בין-לאומי