הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2013 – הטיפול בבקשה לקבלת אישור זכאות לקבלת מעמד של עולה חדש או תושב חוזר ותיק

 

בעקבות תיקון מספר 168 לפקודת מס הכנסה, העוסק בהרחבת הקלות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, עולות פניות של תושבים המבקשים לקבלת אישור מרשות המיסים ביחס למעמד תושבותם, כעולה חדש (תושב ישראל לראשונה), או כתושב חוזר ותיק.

 

קביעת מעמדו של יחיד כתושב חוזר ותיק או כעולה חדש היא עניין מורכב הדורש בחינה של עובדות רבות והכרעה בשאלת מיקום מרכז חייו של היחיד בתקופה אשר קדמה להגעתו לישראל. כמו כן, קביעת מעמדו של היחיד כעולה או כתושב חוזר ותיק הינה משמעותית ביותר לעניין אופן מיסוי היחיד, והדיווחים הנדרשים ממנו בתקופת עשר השנים אשר לאחר הגעתו.

 

מתן וודאות לגבי מעמדם של יחידים אלו לצורכי מס הוא בעל חשיבות רבה, ועשוי להוות פרמטר מרכזי בהחלטתם להגיע לישראל. לאור האמור, על מנת להקנות וודאות לאוכלוסיית העולים והתושבים החוזרים בקשר למעמדם המיסויי, ועל מנת לייעל את תהליך העבודה בעניין זה, הוחלט לקבוע מנגנון לטיפול בבקשותיהם לאישור זכאות לקבלת מעמד של "תושב ישראל לראשונה" ו- "תושב חזור ותיק".

 

על פי המנגנון האמור, יסווגו המבקשים לשתי קבוצות, בהתאם לרמת הזיקה של מרכז חייהם לישראל, כדלקמן:

  • קבוצה ראשונה – בה יסווגו מבקשים בעלי רמת זיקה של מרכז חיים נמוכה לישראל – בקשות אלו יטופלו על פי נוהל המסלול הירוק.
  • קבוצה שנייה – בה יסווגו מבקשים בעלי רמת זיקת חיים גבוהה לישראל – בקשות אלו יטופלו באופן פרטני.

 

מטרת הוראת ביצוע זו הינה לתאר את המנגנון האמור, לרבות קביעת הנחיות פרטניות לקליטה וטיפול בבקשות לקביעת מעמדם המיסויי של עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים, לרבות קביעת הנחיות לחלוקת סמכות הטיפול בבקשות בין משרדי השומה לחטיבה המקצועית.

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מס' 2/2013

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן