החזר מס לעולים חדשים

 

עולים חדשים זכאים להטבות מס משמעותיות בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה - פטורים ממס הכנסה יחודיים על הכנסות שוטפות, רווחי הון, הקלות מס על קצבאות, זיכויים ממס וכו' כמפורט במאמר הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים .

במקרים רבית קיימת זכאות ל- החזרי מס לעולה חדש בשל תשלום מס הכנסה עודף ואי ניצול הטבות המס באופן אופטימאלי, כאשר הסכומים המשמעותייים של החזר המס נובעים בד"כ מן ההוראות היחודיות בפקודת מס הכנסה לאוכלוסית העולים החדשים.

לאור הוראות המס הייחודיות החלות על עולה חדש מומלץ כי הדוח להחזר מס יוגש באמצעות מומחה בהטבות מס לעולים חדשים.

בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ניתן לדרוש החזר מס תוך 6 שנים משנת המס אשר בה שולם מס ביתר ולקבל את החזר המס בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. 

משרדנו מעסיק מומחים בהחזר מס לעולים חדשים כאשר בדיקת הזכאות להחזר מס הינה בחינם והתשלום הינו על בסיס הצלחה בלבד!

 

מקרים שטופלו על ידינו:

 

החזר מס לעולה חדש

עולה חדש מאירופה פנה אלינו לבדוק את זכאותו להחזר מס לעולה חדש.

העולה שילם מס הכנסה בסך כ- 36,000 ₪ לאחר שקיבל את מלוא נקודות הזיכוי המוענקות לו.

בעקבות טיפולנו קיבל העולה החדש החזר מס בסך כ- 30,000 ש"ח

 

החזר מס לעולה חדש מלוס אנג'לס

עולה חדש מלוס אנג'לס, אשר עובד בחברת הייטק בינלאומית, פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס לעולה חדש.

בעקבות טיפול מומחה למיסוי עולים חדשים שלנו קיבל העולה החדש החזר מס בסך כ- 178,000 ₪.

 

החזר מס לעולה חדש מהולנד

עולה חדש מהולנד פנה אלינו לטיפול בקבלת החזר מס לעולה חדש.

לאחר טיפול מומחה החזרי מס לעולים שלנו, קיבל העולה החזר מס הכנסה בסך כ- 62,000 ₪.

 

החזר מס לעולה חדש מארצות הברית

עולה חדש מארצות הברית פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס לעולה חדש.

העולה שילם מס הכנסה בסך כ- 210,000 ₪.

לאחר טיפולנו בהגשת דוח להחזר מס לעולה חדש, קיבל העולה החזר מס בסך כ- 38,000 ש"ח

 

החזר מס לעולה חדש מניו יורק

עולה חדש מניו יורק, אשר עובד בחברת הייטק בינלאומית, פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס לעולה חדש.

לאחר טיפולנו קיבל העולה החזר מס בסך כ- 250,000 ₪.

 

החזר מס לעולה חדש מצרפת

עולה חדש מצרפת פנה אלינו לטיפול בקבלת החזר מס לעולה חדש.

בעקבות טיפול הצוות המקצועי שלנו קיבל העולה החזר מס בסך כ- 38,000 ₪.

 

החזר מס לעולה חדש מקנדה

עולה חדש מקנדה פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזרי מס לעולה חדש.

לאחר טיפולנו קיבל העולה החדש החזר מס בסך כ- 73,000 ₪.

  

החזר מס לעולה חדש מאוקראינה

עולה חדש מאוקרינה פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס לעולה חדש.

לאחר שהגשנו עבורו דוח להחזר מס לעולה חדש – קיבל השכיר החזר מס הכנסה בסך כ- 24,000 ₪.

 

החזר מס לעולה חדשה מקליפורניה

פנתה אלינו עולה חדשה מקליפורניה לבדיקת זכאות להחזרי מס לעולים חדשים.

בעקבות טיפולנו קיבלה העולה החזר מס בסך כ- 72,000 ₪.

  

החזר מס לעולה חדשה מבלגיה

עולה חדשה מבלגיה פנתה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס לעולה חדש.

בעקבות הגשת דוח להחזר מס לעולה חדש נתקבל החזר מס הכנסה בסך כ- 24,000 ₪.

 

החזר מס לעולה חדש מאוסטריה

עולה חדש מאוסטריה פנה אלינו להגשת דוח להחזר מס לעולה חדש.

לאחר הגשת הדוח קיבל העולה החדש החזר מס הכנסה בסך כ- 53,000 ₪.

 

החזר מס לעולה חדש מאיטליה

עולה חדש מאיטליה פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס לעולה חדש.

בעקבות טיפולנו קיבל העולה החזר מס בסך כ- 36,000 ₪.

 

החזר מס לעולה חדש מארגנטינה

עולה חדש מארגנטינה פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס לעולה חדש.

בעקבות טיפולינו קיבל העולה החדש החזר מס הכנסה בסך כ- 67,000 ₪.

  

החזר מס לעולה חדש מלונדון

עולה חדש מלונדון, מפתח תוכנה בחברה בינלאומית, פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס לעולה חדש.

לאחר הגשת בקשה להחזר מס, קיבל העולה החדש החזר מס בסך כ- 15,000 ש"ח.

 

החזר מס לעולה חדש מבלגיה

פנה אלינו עולה חדש מבלגיה לבדיקת זכאות להחזר מס לעולה חדש.

העולה החדש קיבל, בעקבות טיפולנו, החזר מס הכנסה בסך כ- 70,000 ₪.

  

החזר מס לעולה חדש מסין

עולה חדש מסין, שכיר בחברת הייטק, פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס לעולה חדש.

לאחר טיפולנו והגשת דוח להחזר מס לעולה חדש, נתקבל החזר ממס הכנסה בסך כ- 33,000 ₪.

 

החזר מס לעולה חדש מפריז

עולה חדש מפריז, שכיר בתחום הייטק, פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס לעולה חדש.

בעקבות הגשת דוח להחזר מס לעולה חדש, נתקבל החזר מס בסך כ- 34,000 ₪.

 

החזר מס לעולה חדש מיפן

עולה חדש מיפן פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזרי מס לעולה חדש.

בעקבות טיפולנו והגשת דוח להחזר מס לעולה חדש נתקבל החזר ממס הכנסה בסך כ- 59,000 ₪.

 

החזר מס לעולה חדש מאוסטרליה

עולה חדש מאוסטרליה פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס לעולה חדש.

בעקבות טיפול מומחה מיסוי עולים חדשים שלנו קיבל העולה החדש החזר בסך כ- 19,000 ₪.

 

החזר מס לעולה חדש מאנגליה

עולה חדש מאנגליה פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס לעולה חדש.

בעקבות טיפולנו, קיבל העולה החדש החזר מס בסך כ- 89,000 ₪.

 

החזר מס לעולה חדש מבוסטון

עולה חדש מבוסטון פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס לעולה חדש.

בעקבות הגשת דוח להחזר מס לעולה חדש, נתקבל החזר מס הכנסה בסך כ- 41,000 ₪.

 

החזר מס לעולה חדש מסן פרנסיסקו

עולה חדש מסן פרנסיסקו, העובד בחברת הייטק בינלאומית, פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס לעולה חדש.

לאחר טיפולנו קיבל העולה החזר מס בסך כ-  24,000 ₪.

 

החזר מס לעולה חדש מאירלנד

עולה חדש מאירלנד פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס.

בעקבות טיפול יועץ מס שלנו קיבל העולה החזר ממס הכנסה בסך כ- 38,000 ₪.

 

החזרי מס לעולה חדש מגרמניה

פנה אלינו עולה חדש מגרמניה לבדיקת זכאות לקבלת החזר מס לעולה חדש.

לאחר טיפולנו, קיבל העולה החדש החזר ממס הכנסה בסך כ- 17,000 ₪.

 

החזר מס לעולה חדש מספרד

פנה אלינו עולה חדש מספרד לבדיקת זכאות להחזר מס לעולה חדש.

לאחר טיפולנו קיבל העולה החדש החזר מס בסך כ- 107,000 ש"ח

 

ראה גם: החזר מס שבח , החזר מס לתושב חוזר , ייעוץ מס רילוקיישן , החזר מס רילוקיישן