החלטת מיסוי 106/06 – פטור לפי סעיפים 14(א) ו- (ג) לתושב חוזר- אנונה – החלטת מיסוי בהסכם

להלן תמצית החלטת המיסוי:

 

העובדות

  1. המבקש הינו תושב חוזר.
  2. בהיותו תושב חוץ, בשנות השבעים לחייו, השקיע המבקש בשלוש תכניות אנונה שונות המנוהלות על ידי חברות תושבות מדינת אמנה. בשל השקעתו, זכאי המבקש לתשלום חודשי בסכום קבוע למשך כל חייו (להלן: "התשלום החודשי").

 

פרטי הבקשה

המבקש ביקש לקבוע, כי כל אחת מתוכניות האנונה הינה "נכס" מחוץ לישראל אשר נרכש בהיותו תושב חוץ, וכי ההכנסה הנובעת מהן פטורה ממס על פי סעיפים 14(א) ו- (ג) לפקודת מס הכנסה.

 

החלטת המיסוי ותנאיה

  1. סעיפים 14(א) ו- (ג) יחולו על הכנסת המבקש מן התשלום החודשי. לעניין זה, ייחשב התשלום הכנסה אשר מקורה בנכס מחוץ לישראל, שרכש המבקש בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל.
  2. במידה שיחולו שינויים בדין הישראלי, אשר יש בהם בכדי להשפיע על הנושאים שהוסדרו בהחלטת מיסוי זו, רשות המסים תהא רשאית לבטל החלטת מיסוי זו, לבחון אותה מחדש ו/או לשנות את תנאיה.

 

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 106/06

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן