החלטת מיסוי 115/06 – קביעת תושבות – החלטת מיסוי בהסכם

 

העובדות

 1. המבקש ואשתו הינם אזרחי ישראל.
 2. המבקש נשלח לעבוד בחו"ל על ידי תאגיד רב לאומי בו הועסק בישראל לפני עזיבתו, והובטח לו כי עם שובו מחו"ל יועסק על ידי התאגיד בישראל.
 3. היחיד שהה ממועד יציאתו את ישראל (להלן: "מועד היציאה") ועד מועד חזרתו ארצה (להלן: "מועד החזרה") בשתי מדינות אמנה, לאחר מועד היציאה.
 4. לבני הזוג נולד ילד במדינת מושבם, לאחר מועד היציאה.
 5. לבני הזוג היה בית קבע אשר שימש אותם במדינות בהן גרו ולא עמד לרשותם בית קבע בישראל.
 6. לבני הזוג לא היה כל נכס בישראל, למעט רכב פרטי אותו מכרו עם יציאתם את ישראל.
 7. בני הזוג שהו בישראל כ- 30 ימים בכל שנה בתקופה אשר ממועד היציאה ועד למועד החזרה.
 8. היחיד דיווח על הכנסותיו החייבות במדינות מושבו ואף הציג מסמכי תושבות מרשויות המס הזרות.
 9. עם שובם ארצה שכרו בני הזוג בית קבע בישראל אשר היה לביתם היחיד.

 

פרטי הבקשה

 1. המבקש ייחשב תושב חוץ ממועד היציאה ועד למועד החזרה.
 2. החל ממועד החזרה ייחשב המבקש ל"תושב חוזר", כמשמעות מונח זה בסעיף 14(ג) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").

 

החלטת המיסוי ותנאיה

 1. המבקש ייחשב לתושב חוץ, לעניין אמנות המס בלבד, בתקופת שהותו בחו"ל, בסמוך למועד היציאה ועד למועד החזרה.
 2. היחיד לא יהא זכאי להטבות מס להן זכאי תושב חוזר – סעיפים 14 ו- 97 לפקודה – וזאת בשל היותו "תושב ישראל" על פי הדין הפנימי בתקופת מגוריו בחו"ל.
 3. היחיד נדרש למלא שאלון תושבות, להציג אישורי תושבות מרשויות המס הזרות ומסמכים מאמתים נוספים.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 115/06

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן