החלטת מיסוי 116/06 – קביעת תושבות, תושב חוזר – החלטת מיסוי בהסכם

להלן תמצית החלטת המיסוי:

 

העובדות

 1. המבקש הינו גמלאי אשר נולד במדינת אמנה ועלה לישראל בסוף שנות הארבעים. המבקש מחזיק בדרכון ישראלי ובדרכון מדינת הולדתו.
 2. המבקש עזב את ישראל בתחילת שנות התשעים לאחר קריסת עסקיו ועבר להתגורר במדינת אמנה אחרת. ממועד עזיבתו, חדל המבקש להגיש דוחות מס בישראל, והחל להגיש דוחות כתושב מדינת מושבו החדשה.
 3. טרם עזיבתו את ישראל, לא הייתה בבעלותו של המבקש דירה או כל נכס אחר בישראל.
 4. מאז עזיבתו עבד היחיד במדינת מושבו כשכיר עבור חברה מקומית בבעלות תושבי חוץ (להלן: "החברה הזרה"), אשר אינה קשורה לפעילותו הקודמת בישראל. החברה פעילה בתחום שונה לחלוטין מפעילותו בישראל.
 5. מאז עזיבתו את ישראל, נמצא המבקש במדינת מושבו – בה עבד, בה נמצא מעבידו, בה נמצאים חשבונות הבנק שלו ובה שהה במשך מרבית ימות השנה. בת זוגו של המבקש שהתה עמו במרבית הזמן, ובממוצע שהתה בישראל כ- 150 ימים בשנה.
 6. המבקש התגורר באותה דירה שכורה בחו"ל במשך כ- 15 שנים, בחוזה שכירות המתחדש מדי שלוש שנים ללא סעיף פינוי מוקדם.
 7. למבקש ויזת עבודה במדינת מושבו החל ממועד עזיבתו את ישראל. כמו כן, למבקש רכב בבעלותו והוא מחזיק בתעודת תושב קבע ורישיון נהיגה מקומי.
 8. לאחרונה סיים המבקש את עבודתו בחברה הזרה והחל לקבל קצבה מביטוח לאומי במדינת מושבו.
 9. המבקש קשר קשרים עסקיים, חברתיים וקהילתיים אמיצים במקום מגוריו.
 10. לאחרונה, חזרה אשת המבקש לשהות בישראל במשך כ- 90 ימים בשנה לצורך שמירה על זכויותיה לפי חוק הביטוח הלאומי, כאשר ביתר הימים המשיכה לחיות עם המבקש במדינת מושבו. למבקש לא נשמרו זכויות בביטוח לאומי.
 11. ממועד עזיבתו ועד למועד מתן החלטת המיסוי, לא שהה היחיד בישראל מעל כ- 50 ימים בשנה, וזאת גם לאחר שינוי דפוסי השהייה בישראל של אשת המבקש.
 12. שנה לאחר עזיבתם, רכשה אשת המבקש דירה בישראל. הדירה נרשמה על שמה ובה שהו בני הזוג במהלך שהותם בישראל.
 13. לאחרונה החל המבקש לעבוד במקביל, בחו"ל, גם עבור חברה ישראלית.
 14. למבקש נכסים במדינות זרות אותם רכש בשנים האחרונות ואשר פורטו בבקשתו.
 15. המבקש קיבל בירושה בתחילת שנות התשעים מספר נכסים בחו"ל.
 16. המבקש חזר לישראל בתחילת שנת 2006.

 

פרטי הבקשה

 1. המבקש יחשב תושב חוץ ממועד עזיבתו ועד למועד חזרתו לישראל.
 2. החל ממועד החזרה, ייחשב המבקש לתושב חוזר, כמשמעות המונח בסעיף 14(ג) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").

 

החלטת המיסוי ותנאיה

 1. המבקש ייחשב לתושב חוץ, לעניין אמנת המס בלבד, בתקופת שהותו בחו"ל, החל מתחילת השנה אשר לאחר שנת עזיבתו ועד לתום השנה שקדמה לשנת חזרתו לישראל.
 2. היחיד לא יהא זכאי להטבות של תושב חוזר על פי סעיפים 14 ו- 97 לפקודה, וזאת בשל היותו תושב ישראל על פי הדין הפנימי.
 3. נקבעו הוראות שונות לעניין פתיחת תיק למבקש וחובות דיווח. בין היתר, נדרש המבקש להגיש רשימת נכסים מחוץ לישראל אשר בבעלותו, במישרין או בעקיפין, ליום החזרה, לרבות מועד ועלות הרכישה, טבלת ימי שהייה מפורטת כפי שהוצאה על ידי משרד הפנים ולהמציא תצהיר.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 116/06

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן