החלטת מיסוי 17/07 – קביעות תושבות – החלטת מיסוי בהסכם

 

להלן תמצית החלטת המיסוי:

 

העובדות

 1. בשנת 1980 עזב הנישום את ישראל עם אשתו והיגר למדינה אשר אינה מדינת אמנה. בשנת 2006 קיבל אזרחות באותה מדינה.
 2. נכון למועד עזיבתו לא היה בבעלות הנישום בית מגורים או כל נכס אחר בישראל.
 3. בשנתיים הראשונות לשהייתו בחו"ל עבד בחברה ישראלית.
 4. מתום העסקתו בחברה הישראלית החל להקים חברות זרות אשר בשליטותו שמתנהלות ונשלטות מחוץ לישראל וממועד זה מנהל הנישום קשרים כלכליים, אישיים וחברתיים במדינה הזרה הוא עובד בה מנהל בה את עסקיו, ומחזיק חשבונות בנק.
 5. הנישום מדווח על הכנסותיו במדינת מושבו בהתאם לחוק המס בה.
 6. בשנת 1986 התגרש מאשתו הראשונה ובשנת 1992 נישא בשנית לאזרחית ותושבת המדינה הזרה. במהלך השנים נולדו לבני הזוג 3 ילדים.
 7. בבעלות הנישום בית מגורים חכור במדינה הזרה. לנישום חשבון בנק בישראל המסווג כחשבון תושב חוץ, על שם אשתו וילדיו בו מתבצעת פעילות אפסית ללא יתרת זכות.
 8. במהלך כל שנות שהייתו בחו"ל הגיע הנישום לביקורים בישראל לתקופות שלא עלו על 48 ימים בשנה למעט בשנים 2005 ו- 2006 בהם שהה מעל 100 ימים בשל בעיות רפואיות שהסתבכו.
 9. בני משפחתו של הנישום לרוב לא היו עמו בעת ביקוריו בישראל.
 10. מתחילת שנת 2007 ועד למועד מתן החלטת מיסוי זו שהה הנישום בישראל כ- 50 ימים.
 11. בשנת 2004, רכש שני נכסים להשקעה וכן כלי רכב לאספנות.
 12. פקיד שומה ערך לנישום הסכם על פיו אינו תושב ישראל עד וכולל שנת המס 2006.

 

פרטי הבקשה

הנישום יחשב תושב חוץ בשנת המס 2007.

 

החלטת המיסוי ותנאיה

 1. הנישום ייחשב לתושב חוץ בשנת המס 2007 בכפוף לתנאים בהחלטה.
 2. תוקפו של האישור לשנת המס 2007 בלבד ואין באמור בהחלטה לקבוע דבר לעניין שנות המס הבאות או להצביע על כוונת רשות המסים לקבוע החלטה דומה לשנים הבאים.
 3. הנישום לא ישהה בישראל תקופה העולה על 80 ימים בשנת המס 2007.
 4. במקרה חריגה במספר ימי השהייה בישראל, תיחשב החריגה כאמור שלעצמה כהפרה של תנאי ההחלטה מצד הנישום אשר יחייב אותו לדווח לפקידה השומה.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 17/07

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן