החלטת מיסוי 21/06 – קביעות תושבות, הקלות לתושב חוזר – החלטת מיסוי בהסכם

 

העובדות

  1. המבקש ובת זוגו עזבו את ישראל למדינת אמנה בסוף שנות התשעים. שנה לאחר עזיבתם נישאו בחו"ל ונולד להם ילד.
  2. המבקש מחזיק במניות של שתי חברות ישראליות אשר מניותיהן נסחרות בבורסה בישראל (להלן: "מניות החברות הישראליות"). חלק ממניות החברות הישראליות מוחזקות על ידי המבקש בעקיפין באמצעות נאמנות אשר יצר המבקש במדינה אחרת בהיותו תושב חוץ (להלן: "הנאמנות"). המבקש הינו הנהנה בנאמנות. בהיותו בחו"ל עסק המבקש בניהול חברה בת זרה של אחת החברות הישראליות.
  3. בכל תקופת שהותם מחוץ לישראל, הייתה למבקש ובת זוגו דירת מגורים בישראל אשר הייתה ריקה ומעולם לא הושכרה, אותה ניסו למכור ללא הצלחה.
  4. כל אחד מבני הזוג שהה בישראל פחות מ- 120 ימים בשנה אשר קדמה לשנת חזרתם לישראל (2004) ופחות מ- 90 ימים בכל אחת משלוש השנים אשר קדמו לה (2001-2003).
  5. במסגרת הפנייה לרשות המסים נמסרו עובדות נוספות לעניין התושבות.

פרטי הבקשה

המבקש ביקש לקבוע את מועד היותו לתושב ישראל.

 

החלטת המיסוי ותנאיה

  1. המבקש ייחשב לתושב ישראל מיום 1 בינואר 2005 ויהא זכאי להקלות במס הניתנות ל"תושב חוזר" מכוח סעיפים 14(ג) ו- 97(ב) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") החל ממועד זה. הקלות כאמור לא יינתנו ביחס למניות החברות הישראליות, אף אלו אשר נרכשו בהיות המבקש תושב חוץ.
  2. בנוסף לכך הובהר, כי לא תינתן להכנסת הנאמן הקלה במס מכוח סעיף 97(ב2) לפקודה ביחס למניות החברות הישראליות.
  3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות שונות ומגבלות נוספות, כגון: הצגת רשימת נכסים מחוץ לישראל אשר בבעלות המבקש ובת זוגו, במישרין או בעקיפין, למועד שבו נחשב לתושב ישראל, לרבות מועד ועלות הרכישה, המצאת תצהיר של המבקש ודרישות לעניין דיווח.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 21/06

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן