החלטת מיסוי 22/06 – קביעות תושבות, פיצוי בגין עבודה בחו"ל – החלטת מיסוי בהסכם

 

להלן תמצית החלטת המיסוי:

 

העובדות

  1. המבקש ובת זוגו הינם אזרחי ותושבי מדינת אמנה.
  2. בני הזוג עלו לישראל, עם ילדיהם, והחלו להתגורר דרך קבע בישראל בתאריך ידוע (להלן: "מועד העלייה").
  3. טרם עלייתם לישראל, היו בני הזוג שכירים בחו"ל.
  4. כשנה לפני מועד העלייה רכשו בני הזוג דירת מגורים בישראל, ולשם כך פתחו חשבון בבנק בישראל. בני הזוג לא התגוררו בדירה עד למועד העלייה.
  5. המבקש צפוי לקבל כספים מן המעביד אשר העסיקו בחו"ל בקשר לתקופת עבודתו טרם היותו תושב ישראל (להלן: "הפיצוי").
  6. במסגרת הפנייה לרשות המסים נמסרו עובדות נוספות לעניין התושבות.

פרטי הבקשה

המבקש ביקש לקבוע את מועד היותו לתושב ישראל וכן ביקש פטור ממס בגין הפיצוי.

 

החלטת המיסוי ותנאיה

  1. המבקש ייחשב לתושב ישראל לראשונה ממועד העלייה ויהא זכאי להקלות ממס מכוח סעיפים 14(א) ו- 97(ב) לפקודת מס הכנסה החל ממועד זה.
  2. במידה שהמבקש יוכיח, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי הפיצוי ניתן בגין תקופת עבודתו בחו"ל טרם היותו תושב ישראל, לא יחויב בגינו במס בישראל.
  3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות שונות כגון: המצאת תצהיר של המבקש ודרישות לעניין דיווח, וכן נקבעו מגבלות נוספות.

  

לחץ כאן להחלטת מיסוי 22/06

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן