החלטת מיסוי 2519/17 – מיסוי בינלאומי – עובדי רילוקיישן (relocation) – החלטת מיסוי בהסכם

 

החלטת המיסוי מפרטת במספר מקרים את מועד ניתוק התושבות, קביעת התושבות, אופן המיסוי וניכוי המס במקור של עובדי החברה אשר עשו רילוקיישן, בהתאם לעובדות הכלליות  להלן:

  • החברה הינה תושבת ישראל (להלן: "החברה").
  • המדינות אליהן נשלחים העובדים הינן אך ורק מדינות החתומות עם מדינות ישראל על אמנות למניעת כפל מס (להלן: "החברות הקשורות", "הקבוצה" ו- "מדינות אמנה").
  • החברה שולחת מעת לעת חלק מעובדיה לעבוד בחברות הקשורות בחו"ל, כאשר הם מלווים בבן/בת זוגם ובילדיהם אשר טרם מלאו להם 18 שנים במועד העזיבה, ככל שיש כאלו (להלן: "עובדי ה- Relication" או "עובדי חו"ל").
  • עובדי חו"ל נשוא החלטת המיסוי נשלחים לחו"ל לתקופה של 36 חודשים לפחות (לרבות מקרים שמקור תקופת השליחות הייתה לתקופה קצרה מ- 36 חודשים אולם בפועל השליחות הייתה לתקופה בת 36 חודשים לפחות).
  • עובדי חו"ל מגיעים לישראל לביקורים קצרים בלבד.
  • בסמוך לעזיבת עובדי חו"ל את ישראל מסייעת להם החברה או אחת מן החברות הקשורות במציאת פתרון דיור קבוע אשר משמש אותם בעת שהותם מחוץ לישראל.
  • עובדי חו"ל מדווחים על הכנסותיהם לשלטונות המס בחו"ל על פי הדין במדינת היעד.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 2519/17