החלטת מיסוי 33/08 – זיכוי בגין מס זר על אופציות במסלול רווח הון – החלטת מיסוי בהסכם

 

העובדות

  1. יחיד תושב ישראל (להלן: "היחיד") הועסק בחברה ישראלית החל משנת המס 2003.
  2. היחיד עזב את ישראל בחודש פברואר 2006 (להלן: "חודש המעבר") והחל לעבוד בחברת בת של החברה הישראלית (להלן: "החברה הזרה"). אל היחיד הצטרפה בת זוגתו מיד עם עזיבתו את ישראל.
  3. החברה הזרה היא תושבת מדינת אמנה (להלן: "המדינה הזרה").
  4. היחיד הינו תושב מדינת האמנה החל משנת המס 2006, ומגיש דוח לרשויות המס של אותה מדינה.
  5. החברה הקצתה ליחיד אופציות במסגרת מסלול רווח הון מכוח סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "האופציות").
  6. היחיד קיבל בחו"ל מניות חסומות למניות החברה הזרה בשנת המס 2007.

פרטי הבקשה

בין היתר נתבקשנו לקבוע את חבות המס בישראל של היחיד בגין האופציות אשר הוענקו לו בישראל ובחו"ל.

 

החלטת המיסוי ותנאיה

  1. שיעור המס אשר יחול על סכום הרווח החייב במס בישראל יהא 25%.
  2. מסי החוץ אשר הוטלו על סכום הרווח החייב שהופק מחוץ לישראל הנובע ממימוש אופציות, יותרו בזיכוי כנגד המס החל בישראל על הרווח החייב מחוץ לישראל.
  3. עודף המס הזר הנובע ממיסוי האופציות (להלן: "עודף הזיכוי") לא יותר בזיכוי כנגד המס החל בישראל על הכנסות אחרות אשר יפיק היחיד בשנת המס. כמו כן, לא יחולו לגבי עודף הזיכוי הוראות סעיף 205א לפקודה.
  4. ההחלטה לא דנה במיסוי המניות החסומות אשר הוענקו ליחיד בהיותו תושב חוץ.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 33/08

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן