החלטת מיסוי 39/08 – קביעת תושבות ושליטה וניהול של תושב חוזר ותיק – החלטת מיסוי בהסכם

 

העובדות

  1. היחיד עזב את ישראל בשנת 1968.
  2. בסוף 2007 הגיע היחיד לישראל יחד עם אשתו. עד שנת 2006 שהה בישראל פחות מ-75 יום בשנה בממוצע.
  3. ליחיד לא היה בית קבע בישראל עד למועד הגעתו לישראל. עד אמצע 2008 התגורר בבית מלון.
  4. במשך השנים צבר היחיד נכסים בעיקר באמצעות השקעה בחברות שונות דרך חברת החזקות זרה (להלן: "החברה הזרה") . היחיד הינו בעל מניות מהותי בחברה הזרה.
  5. היחיד מתכוון לנהל חלק מעסקיו מישראל. לצורך מתן שרותי הניהול יקים היחיד חברה שתתאגד בישראל (להלן: "החברה הישראלית") באמצעותה יספק את שרותי הניהול לחברה הזרה או לחברות שבבעלות החברה הזרה. מעבר לאמור לא תהא לחברה הישראלית פעילות נוספת.
  6. היחיד ובת הזוג יהיו בעלי המניות היחידים בחברה הישראלית.
  7. החברה הישראלית תעסיק גם עובדי אדמיניסטרציה (כשניים שלושה).

 

פרטי הבקשה

נתבקשנו לקבוע את תושבתו של היחיד לצורך מס וכן וכי במתן שרותי הניהול לחברות הזרות באמצעות החברה הישראלית אשר בבעלותו תהא בגדר ניהול מטעמו של היחיד והחברות הזרות לא תחשבנה לתושב לישראל מכוח סעיף 1 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").

 

החלטת המיסוי ותנאיה

  1. היחיד ייחשב לתושב ישראל לעניין הפקודה החל מחודש אוקטובר 2007. (להלן: "היום הקובע").
  2. היחיד יהא זכאי להטבות כתושב חוזר ותיק מכוח סעיפים 14(ג) ו- 97(ב) לפקודה (להלן: "סעיפי ההקלה") מהיום הקובע, והכול בכפוף להוראות הפקודה.
  3. יראו בניהול החברות הזרות באמצעות החברה הישראלית שבשליטת היחיד כאילו נוהלו באמצעותו ומטעמו. לפיכך, לא יראו בחברות הזרות כנשלטות ומנוהלות מישראל והן לא תחשבנה לתושב ישראל, והכול עד ליום סיום ההטבות מכוח סעיף 14(ג) לפקודה.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 39/08

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן