החלטת מיסוי 3985/14 – תושב חוזר ותיק – החלטת מיסוי בהסכם

להלן תמצית החלטת המיסוי:

 

 1. העובדות
  • הנישום עזב את ישראל עם אשתו, אף היא תושבת ישראל (להלן: "בני הזוג"), למדינת אמנה בחודש אוגוסט 2002.
  • שני ילדיהם הבוגרים של בני הזוג נולדו מחוץ לישראל.
  • בכל שנות שהותם בחו"ל נהגו להתגורר בדירות אשר עמדו לרשותם דרך קבע בכל עת במדינת אמנה.
  • בכל שנות שהותם של בני הזוג בחו"ל לא עמדה לרשותם דירה בישראל.
  • מיום בו עזבו בני הזוג את ישראל לא היה בבעלותם כל רכוש בישראל.
  • במהלך השנים בהן שהו בני הזוג וילדיהם מחוץ לישראל היו מבוטחים בפוליסת ביטוח רפואי פרטית וזרה.
  • במהלך שנת 2008 החליטו בני הזוג לחזור ולהתגורר דרך קבע במדינת ישראל.
  • בתחילת שנת 2008 הגיש הנישום אל המשרד לקליטת עליה בקשה להכרה כ"תושב חוזר".
  • שלטונות המשרד לקליטת עליה הודיעו לבן הזוג כי הוא עומד בקריטריונים להכרה כ"תושב חוזר" וזאת החל מיום שובו למדינת ישראל.
  • להלן פרטי ימי השהייה של בני הזוג בישראל במהלך השנים 2002 – 2010:

שנה

בן הזוג

מספר ימים

בת הזוג

מספר ימים בישראל

2010

365

365

2009

365

365

2008

פחות מ- 120

פחות מ- 130

2007

פחות מ- 20

פחות מ- 20

2006

פחות מ- 100

פחות מ- 140

2005

פחות מ- 20

פחות מ- 20

2004

פחות מ- 20

פחות מ- 20

2003

פחות מ- 20

פחות מ- 20

2002

פחות מ- 240

פחות מ- 240

 

 • בשנת המס 2006 אובחן אביה של בת הזוג כחולה במחלה קשה ולפיכך שבה בת הזוג לישראל במטרה לסעוד את אביה עד לפטירתו. בשנה זו שהתה בת הזוג בישראל במשך זמן של עד 140 ימים. בן הזוג הצטרף לבת הזוג ושהה בישראל פחות מ- 100 ימים הנסיבות המפורטות לעיל.
 • בני הזוג חזרו להתגורר בישראל בחודש אוגוסט 2008 והעתיקו את מרכז חייהם לישראל.

 1. הבקשה
  • לא לראות בימי השהייה בשנת 2006 של בני הזוג כמעבירות את מרכז חייהם לישראל בשל הנסיבות המפורטות בסעיף 1.11 לעיל וכגורמות להיחשב בתושבי ישראל בשנת 2006.
  • לקבוע כי הנישום ייחשב ל"תושב חוזר ותיק" החל מחודש אוגוסט 2008.

 

 1. החלטת המיסוי ותנאיה
  • לגבי שנת המס 2006 בני הזוג לא ייחשבו כתושבי ישראל וזאת עקב הנסיבות המפורטות בסעיף 1.11 לעיל.
  • הנישום ייחשב כ"תושב חוזר ותיק" כמשמעותו בסעיף 14(א) לפקודה החל מחודש אוגוסט 2008 ויהא זכאי להטבות מס כאמור בסעיף 14(א) ו- ו- 97(ב)(1) לפקודה, ובלבד שמרכז חייו בישראל ונותר בישראל.
  • במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

 לחץ כאן להחלטת מיסוי 3985/14

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן