החלטת מיסוי 40/08 – קביעת התושבות לעניין הוראות סעיף 16 לאמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארצות הברית – החלטת מיסוי שלא בהסכם

 

העובדות

 1. היחיד יליד מדינה זרה, בעל אזרחות ותושבות אמריקאית.
 2. מיום עלייתו ארצה ועד לשנת ה-70 התגורר היחיד בישראל.
 3. במהלך שנות ה- 70 עזב היחיד את ישראל ועבר להתגורר בארצות הברית, שם מתגוררים כיום אשתו וילדיו.
 4. אשת היחיד וילדיו אינם תושבי ישראל ואף מעולם לא היו אזרחי מדינת ישראל.
 5. החל מאמצע שנות ה- 70 פועל היחיד בתחום המסחר מחוץ לישראל.
 6. במהלך שנות ה- 90 החליט היחיד לנסות ולהקים עסק דומה בישראל, ולפיכך החל לשהות בישראל תקופות ממושכות יותר לצורך הקמת העסק. עם הזמן, הצטרפה אליו גם משפחתו. היחיד הצהיר כי בכוונתו ומשפחתו, הייתה לחזור לארה"ב.
 7. לקראת תום שנות ה- 90 הצליחה פעילות היחיד והחלה לפעול לראשונה בישראל במסגרת חברה ישראלית (להלן: "החברה").
 8. היחיד מחזיק – 55% בחברה באמצעות חברה זרה, תושבת ארה"ב המוחזקת על ידי היחיד ואשתו בחלקים שווים.
 9. בתחילת שנות ה- 2000 ולאחר שפעילות החברה החלה להתייצב, חזר היחיד עם משפחתו לארה"ב ועד חזרתו ארצה התגורר שם, למעט האמור להלן, כפי שיפורט בהמשך.
 10. לאורך כל שנות המגורים עם משפחתו בישראל, המשיכו היחיד ומשפחתו לנסוע תכופות לארה"ב לצורך קידום עסקיו של היחיד וביקורי מולדת של משפחתו. גם לאחר חזרת המשפחה לארה"ב המשיך היחיד להגיע לישראל לצורך קידום עסקי החברה.
 11. במהלך ביקורי היחיד בישראל, התגורר בבתי מלון ובתקופות מסוימות בהן שהה תקופות ממושכות בישראל שכר הנישום דירות מגורים לתקופות מוגבלות.
 12. למעט בשנים 2006-2007, אשת היחיד וילדיו שהו בארה"ב ושם היה מרכז חייהם ובית הקבע שלהם והגיעו לביקורים קצרים בישראל רק בחופשות וחגים.
 13. לקראת הנפקת החברה, נוצר צורך כי היחיד ישהה תקופה ארוכה יותר בישראל. משכך, הגיע שוב לישראל עם משפחתו במהלך שנת 2006.
 14. במהלך 2006 שכר היחיד דירה לכשנתיים כשנה לאחר החתימה החל במגעים לסיום מוקדם להסכם. בפועל ההסכם נסתיים כשנה לאחר חתימתו ולאחר שמשפחת היחיד עזבה את ישראל.
 15. היחיד לא השכיר את בית הקבע שלו שבארצות הברית במהלך שהותו בישראל.
 16. משפחת היחיד שהתה עמו בישראל בשנת 2006 וילדיו היו רשומים בשנה זו בבית ספר בישראל. יחד עם זאת ילדיו היו רשומים למוסדות חינוך בארה"ב לשנת הלימודים 2007 ובפועל למדו שם.
 17. במהלך שנת 2006 חתמה החברה עם היחיד על הסכם ייעוץ בתמורה לתשלום דמי ייעוץ.
 18. כאמור במהלך שנת 2007 יצא היחיד את הארץ ביחד עם אשתו וילדיו. במהלך שנת 2008 ביקר היחיד בישראל מספר פעמים.

 

פרטי הבקשה

 1. נתבקשנו לקבוע כי היחיד אינו תושב ישראל בשנות המס 2006 ו- 2007.
 2. כמו כן נתבקשנו לאשר פטור ממס בישראל בקשר לשירותי הייעוץ הניתנים על ידי הנישום לחברה בהתאם להוראות סעיף 16(2) לאמנה בין ישראל לארצות הברית (להלן: "האמנה").

 

החלטת המיסוי ותנאיה

 1. הוחלט כי בהתאם למכלול הנסיבות היחיד יחשב תושב ישראל הן לעניין הדין הפנימי והן לעניין האמנה.
 2. בהסתמך על היות היחיד תושב ישראל בשנות המס 2006 ו- 2007 לעניין הדין הפנימי ולעניין האמנה ובשל ימי שהיית היחיד בישראל (מעל 183 ימים בשנת המס), הרי שעל פי האמנה הכנסות היחיד משירותי הייעוץ הניתנים על ידו לחברה יתחייבו במס בישראל.

  

לחץ כאן להחלטת מיסוי 40/08

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן