החלטת מיסוי 4968/16 – תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל) – החלטת מיסוי שלא בהסכם

להלן תמצית החלטת המיסוי

 1. העובדות
  • יחיד התגורר במדינה זרה עד לשנת 2004.
  • במהלך שנת 2004 ביקר היחיד בישראל כחלק מתוכנית אולפן בקיבוץ ושהה בישראל 180 ימים.
  • בסופו של חודש אפריל 2005 הגיע היחיד לישראל, באותה עת קיבל היחיד תעודת עולה ממשרד הפנים, התגורר בישראל ואף למד עברית, ופתח חשבון בנק בישראל.
  • בחודש אוגוסט 2006 התגייס היחיד כחייל לצה"ל.
  • בתחילת שנת 2009 סיים היחיד את השירות הצבאי. מיד לאחר שחרורו חזר היחיד למדינה הזרה.
  • בחודש יולי 2009 שב היחיד לישראל במטרה להשתקע בה.
  • להלן פירוט ימי השהייה של היחיד בישראל

שנה

מספר ימים

2004

180

2005

138

2006

328

2007

340

2008

342

2009

174

 

 1. הבקשה

לראות ביחיד כתושב ישראל החל מאוקטובר 2009 וכן "תושב ישראל לראשונה" כמשמעותו בסעיף 14(א) כנוסחו לאחר תיקון 168 לפקודת מס הכנסה, ממועד הנ"ל, ולקבוע כי לא יראו ביחיד כתושב ישראל במועד מוקדם יותר בשל תקופות השהיה הקודמות שלו בישראל, וזאת בהתאם לתקנה 3(3) לתקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל), התשס"ו-2006 (להלן: "התקנות").

 

 1. ההחלטה
  • הבקשה לקביעת מעמד היחיד כ"תושב ישראל לראשונה" החל מאוקטובר 2009, ולקבלת ההטבות אשר נקבעו במסגרת תיקון 168 לפקודת מס הכנסה, נדחתה, שכן על פי הנתונים המפורטים בבקשה נראה כי היחיד עשוי להיחשב כתושב ישראל לראשונה במועד מוקדם יותר, ולכל המאוחר בשנת 2005.
  • נקבע כי, תקנה 3(3) לתקנות אינה חלה וזאת בין היתר בשל הנימוקים הבאים:
   • היחיד הגיע לישראל עוד קודם למועד תחילת התקנות (1.1.2006).
   • היחיד הגיע לישראל למעלה משנה קודם למועד תחילת שירותו בצה"ל.
   • ההקלה בתקנות הנוגעת לשירות בצה"ל, במקרה הנ"ל לא מתקיימת שכן התקנות חלות על יחיד אשר אינו עולה חדש, ובמקרה זה היחיד קיבל תעודת עולה חדש בחודש 4/2005.
  • במסגרת החלטת מיסוי זו נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 4968/16