הצעה לתיקון מס' 220 לפקודת מס הכנסה

ההצעה כוללת את הנושאים להלן:

  • חובת הגשת דוח מס ליחיד אשר שוהה במדינת ישראל מספר ימים אשר בהתאם לחזקה לעניין תושב ישראל חזקה שהינו תושב ישראל אך לטענתו החזקה נסתרת (ראוי לקחת זאת בחשבון לעניין מיסוי רילוקיישן).
  • החלת חובת הגשת דוח מס לנהנה בנאמנות.
  • החלת חובת הגשת דוח מס ליחיד אשר העביר לחו"ל 500,000 ש"ח או יותר.
  • תיקונים משמעותיים לגבי מיסוי חברת בית (בדומה לתיקונים האחרונים לגבי חברה משפחתית).

 

לחץ כאן להצעה לתיקון מס' 220 לפקודת מס הכנסה

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן