הקלה במס על קצבה לתושב חוזר ותיק ועולה חדש

הקלה במס על קצבה אשר מקורה מחוץ לישראל - פקודת מס הכנסה קבע לגבי עולה חדש ותושב חוזר ותיק כי סכום המס על קצבה אשר מקורה מחוץ לישראל, בשל עבודה במדינת חוץ, לא יעלה על סכום המס אשר היה משלם על אותה קצבה במדינה אשר בה משולמת הקצבה, אילו היה נשאר תושב של אותה המדינה.

יודגש כי הקלה זאת איננה מוגבלת בזמן ובשל הפטור ממס על כלל ההכנסות מחו"ל במשך 10 השנים הראשונות היא אפקטיבית רק לאחר תקופה זאת.

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

 מיסוי רילוקיישן