הרפורמה בהקלות במס הכנסה לעולים חדשים ותושבים חוזרים – תיקון 168 והוראות השעה

 

מטרתו של תיקון מספר 168 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הרפורמה") אשר פורסם ביום 16 בספטמבר 2008 הינה לעודד עלייתם וחזרתם ארצה של עולים חדשים וישראלים אשר שוקלים לשוב לישראל.

הרפורמה נכנסה לתוקף בתחולה רטרואקטיבית מיום 1 בינואר 2007 והיא מרחיבה את חבילת ההקלות ממיסים כפי שהייתה נהוגה לפני מועד זה.

 

הרפורמה קובעת פטור ממס ומדיווח בישראל לתקופה של עשר שנים, אשר יחול על נכסים והכנסות שמקורם מחוץ לישראל. ההטבות מרחיבות ומקיפות את כל סוגי ההכנסות אשר הופקו או שנצמחו מחוץ לישראל, ובהן: משכורת, עסק, עבודה, משלח-יד, ריבית, דיווידנד, שכירות, תמלוגים וגם רווחי הון ממכירת נכסים אשר מקורם בחו"ל.

 

הרפורמה אשר נכנסה לתוקף, כאמור, החל מיום 1 בינואר 2007, מעניקה הזדמנות מיוחדת וכדאית לעלות לישראל, וכן מסלול חדש למאות אלפי ישראלים החיים בחו"ל, לשוב הביתה. תכנית תקדימית זו יוצקת נדבך מרכזי במאמצי מדינת ישראל להגדיל את מספר האנשים הבוחרים במדינת ישראל כמרכז חייהם. במסגרת הרפורמה ייהנו העולים והתושבים החוזרים ממסלול התאקלמות ומפטור ממס גם על נכסים ופעילויות חדשות מחוץ לישראל.

 

הרפורמה במס מעניקה הטבות, הקלות וקיצור הליכים לשתי אוכלוסיות – עולים חדשים ותושבים חוזרים – ותיקים או רגילים.

 

 

לחץ כאן להודעת רשות המסים בדבר הרפורמה בהקלות במס הכנסה לעולים חדשים ותושבים חוזרים

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן