ו"ע 29881-03-18 אלל נ' מנהל מס שבח מקרקעין תל אביב – מס רכישה עולה

הסוגייה אשר נדונה במקרה זה – האם על מנת לזכות בהטבה במס רכישה המוענקת לעולה על פי תקנה 12, חייב העולה החדש להתגורר בפועל בדירת המגורים הנרכשת או שדי בכוונתו להתגורר בה בעת רכישתה, ואם על העולה לממש בפועל את כוונתו למגוריו בדירה, מה משך המגורים הנדרש ומה טיבם ותדירותם.

האם דרישת מגורי הקבע בדירה כוללת בחובה את העתקת מרכז חייו של העולה לישראל והאם נדרש כי העולה ישתקע בישראל כתנאי למתן ההקלה במס רכישה.

נפסק כי נדרש שהעולה יתגורר בפועל בדירה הנרכשת. לא ניתן להסתפק בכוונת העולה להתגורר בדירה בעת שרכש אותה, גם אם התכוון לכך בתם לב, אלא נדרש כי יוציא כוונה זאת מן הכוח אל הפועל. במובן זה נדרש כי העולה עצמו, הוא ולא אחר, יתגורר בדירה ושהמגורים יהיו בדירה הנרכשת, היא ולא אחרת. כן נדרש, כי יהיו אלה מגורי קבע בדירה, ולא מגורים ארעיים או מזדמנים.

 

לחץ כאן לו"ע 29881-03-18