מצגת רשות המסים בדבר חבילת הקלות במס לעולים חדשים ותושבים חוזרים

המצגת מפרטת את הטבות המס אשר הוענקו לתושבים חוזרים ועולים חדשים במסגרת תיקון מספר 168 לפקודת מס הכנסה, תוך השוואה לדין החל עובר לתיקון מספר 168.

 

לחץ כאן מצגת רשות המסים בדבר חבילת הקלות במס לעולים חדשים ותושבים חוזרים

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן