חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 – קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל

 

במהלך קביעת המועד בו ניתק יחיד, תושב ישראל, את תושבותו הישראלית והפך להיות לתושב חוץ לצרכי מס, ומנגד – המועד בו הפך מתושב חוץ לתושב ישראל, מתעוררות שאלות בנוגע למידת השפעתם של גורים שונים ועובדות שונות על המועדים האמורים לעיל, וביניהם:

  • מספר הימים בהם שהה היחיד בישראל או במדינה הזרה/מדינות זרות במהלך התקופה הנבדקת;
  • קיומו/אי קיומו של בית קבוע בישראל/בחו"ל;
  • הצטרפותם של בני משפחתו של היחיד אליו;
  • המשקל אשר יש ליחס לעובדה שנשלח לעבוד במדינה זרה מטעם מעבידו הישראלי (Relocation);
  • תשלום ביטוח לאומי, מס בריאות וכד';
  • החזקה באישור תושבות לצורכי מס מן המדינה הזרה בידי היחיד;
  • קבלת מעמד עולה חדש/תושב חוזר, אשר קיבל יחיד ממשרד הקליטה, לעניין קביעת המועד בו הפך היחיד להיות תושב ישראל לצורכי מס;

 

מטרת חוזר זה, היא להצביע על מקרים מאפיינים אשר נבחנו הן במסגרת המוסד להחלטות מיסוי והן בהסכמי השומה והתמודדו עם שאלות אלו, ומהווים אבני דרך לטיפול במקרים עתידיים.

 

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 1/2012

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן