חוזר מס הכנסה מס' 17/2002 - הרפורמה במס הכנסה – הקלות במס לעולים חדשים ותושבים חוזרים

 

תיקון מספר 132 לפקודת מס הכנסה (להלן: "תיקון 132" ו-"הפקודה") החליף את שיטת המיסוי הטריטוריאלית אשר הייתה נהוגה בישראל וקבע תחתיו שיטת מיסוי פרסונלית. שינוי זה הכניס לרשת המס הכנסות אשר היו עד כה מחוץ לבסיס המס בישראל. הדבר משמעותי במיוחד בכל הנוגע להכנסות פסיביות אשר מקורן מחוץ לישראל, אשר עקב התיקון חויבו במס רק אם התקבלו בישראל לראשונה.

הרחבת יריעת המס בעקבות תיקון 132 מכניסה למעגל החבות במס הכנסות אשר מופקות או נצמחות בחו"ל.

 

החלתו של המיסוי הפרסונלי על הכנסות של עולים חדשים חייבת שמירה על האיזון הדק שבין הרצון לעודד קליטת עליה, לבין הרצון ליצור שוויון בין כל אזרחי המדינה והעולים בכללם. המחוקק מצא את האיזון על ידי מתן הקלות במס לפרק זמן מוגבל. לאחר חלוף פרק הזמן ימוסו עולים, לגבי מרבית ההכנסות, ככל האזרחים. לגבי קצבאות בגין עבודה אשר בוצעה בחו"ל, ניתנו ההקלות ללא מגבלת זמן.

 

ההקלות אשר קבע המחוקק בתיקון 132 מתייחסות להכנסות אשר מקבלים העולים מחו"ל ולנכסים בחו"ל אשר היו בבעלות עולים חדשים טרם עלייתם לישראל. ההטבות חלות על מי שהיה תושב ישראל לראשונה ועל "תושבים חוזרים". הקלות אלו נקבעו בסעיפים 9ג, 14 ו- 97(ב) לפקודה, וייסקרו בחוזר.

 

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים לאחר תיקון 168 לפקודה.

 

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 17/2002

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן