חוזר מס הכנסה מס' 2/2005 – הקלות במס לתושבים חוזרים ועולים חדשים – עדכונים והבהרות

 

חוזר זה דן בחקיקת משנה בנוגע לפטור ממס לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ וכן בהבהרות להוראת המעבר לסעיף 14(א) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").

 

באשר להגדרות של "תושב חוזר" ו"תושב חדש" נא ראה חוזר מ"ה 17/2002.

 

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 2/2005

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן