חוזר מס הכנסה מס' 9/2011 - הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודה – חלק ב'

 

החוזר הינו המשך לחוזר מס הכנסה מס' 1/2011 – חלק א', במסגרת חוזר זה מפורטות גם הטבות המס הקיימות בפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") והתקנות מכוחה לגבי עולים חדשים ותושבים חוזרים, אשר לא נקבעו במסגרת תיקון 168 לפקודה, ואולם מובאות במסגרת חוזר זה, לשם השלמת הסקירה המקיפה של הטבות המס החלות על עולים חדשים ותושבים חוזרים.

 

 

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 9/2011

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן