טופס בל/627 – שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו"ל (טופס ניתוק תושבות ביטוח לאומי)

 

 • המוסד לביטוח לאומי קובע את תושבותו של אדם לעניין חוק הביטוח הלאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי ולכל החוקים שהוא מיישם.

 

 • "תושב ישראל" הוא אדם שמרכז חייו בישראל ושהיעדרותו ממנה היא היעדרות ארעית בלבד.

 

 • כדי שהמוסד לביטוח לאומי יוכל לקבוע את התושבות ומעמדך בזמן שהות בחו"ל, יש למלא את השאלון על כל פרטיו ולצרף הוכחות ואישורים כנדרש (דוח ניתוק תושבות ביטוח לאומי).

 

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס ניתוק תושבות:

 

 1. פרטים אישיים.
 2. פרטים על השהות בחו"ל.
 3. תאריך חזרה משוער.
 4. רכישת אזרחות ומעמד בחו"ל.
 5. פרטים על בני המשפחה בזמן השהות בחו"ל.
 6. פרטים על נכסים, הכנסות ועיסוקים.
 7. פרטי חשבון הבנק בישראל.
 8. תשלומי מיסים.
 9. הצהרת כוונות.

 

 לחץ כאן לטופס בל/627

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

         מיסוי רילוקיישן

        טופס ניתוק תושבות מס הכנסה