טופס בל/628 – שאלון לקביעת תושבות לחוזר מחו"ל

 

 • המוסד לביטוח לאומי קובע את תושבותו של אדם לעניין חוק הביטוח הלאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי ולכל החוקים שהוא מיישם.

 

 • "תושב ישראל" הוא אדם שמרכז חייו בישראל ושהיעדרותו ממנה היא היעדרות ארעית בלבד.

 

 • כדי שהמוסד לביטוח לאומי יוכל לקבוע את התושבות והמעמד בזמן שהות בחו"ל,יש למלא את השאלון על כל פרטיו ולצרף הוכחות ואישורים כנדרש.

 

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

 

 1. פרטים אישיים
 2. פרטים על אודות השהייה בחו"ל – נא לציין את התקופה הכוללת ששהית בחו"ל לפי דרכון ישראלי או זר
 3. פרטים על אודות ניתוק הקשר עם חו"ל

נא פרט אלו פעולות ביצעת, המצביעות על כך שמרכז חייך בחו"ל הסתיים

 1. פרטים על אודות החזרה לישראל
 2. פרטים על עבודה בארץ
 3. מגורים
 4. פרטי חשבון הבנק בישראל
 5. הצהרת כוונות

  

לחץ כאן לטופס בל/628

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

          מיסוי רילוקיישן

          טופס ניתוק תושבות מס הכנסה

          טופס ניתוק תושבות ביטוח לאומי