טופס 1130 – הודעה על בחירה ב"שנת הסתגלות"

 

הנחיות למילוי הטופס

 

  1. הודעה על בחירה בשנת הסתגלות יש להגיש בתוך 90 ימים ממועד ההגעה לישראל.

מי שהגיע לישראל מתאריך 1 בינואר 2007 ועד לתאריך 31 בדצמבר 2008, יודיע על בחירתו בשנת הסתגלות עד לתאריך 31 במארס 2009.

 

  1. "שנת הסתגלות" – משמעותה כי המודיע לא יחשב בשנה זאת תושב ישראל לצורכי מס הכנסה.

 

  1. מניין שנת ההסתגלות יחל במועד הגעת היחיד לישראל כמפורט בסעיף 5 להלן.

 

  1. "תושב חוזר ותיק" הינו יחיד אשר שב לישראל והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך עשר שנים רצופות לפחות.

מי ששב לישראל בשנים 2007 עד וכולל 2009, יחשב לתושב חוזר ותיק גם אם שב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך חמש שנים רצופות לפחות (במקום עשר שנים).

 

  1. "יום ההגעה לישראל" – יהא המוקדם מבין המועדים המפורטים להלן:

 

  • יום סיווגו כעולה חדש או כתושב חוזר, בהתאם למבחני משרד הקליטה וכפי שמופיע בתעודת עולה חדש או בתעודת תושב חוזר, אשר הונפקו על ידי משרד הקליטה.
  • המועד הראשון בו עמד לרשותו של היחיד בית קבע בישראל, הזמין לשימושו האישי בין אם הוא בבעלותו או שכור על ידו או שיש לו רשות להשתמש בו, ואין לו בית קבע כאמור במקום אחר בעולם.
  • לגבי יחיד בעל משפחה, המועד הראשון בו לרשותו של היחיד או למשפחתו בית קבע בישראל הזמין לשימושם האישי בין אם בבעלותם, או שכור על ידם או שיש למי מהם רשות להשתמש בו, ומשפחתו נמצאת עמו בישראל (לעניין זה: "משפחה" – בן/בת זוג או ילד אשר טרם מלאו לו 18 שנים).
  • היום בו החל היחיד לשהות בישראל תקופה של 183 ימים, במהלך שנת המס. במקרה כאמור, רשאי מנהל רשות המסים להאריך את התקופה אשר בה על היחיד להודיע על בחירתו בשנת ההסתגלות כך שהדיווח בפועל יבוצע בתוך 90 מים ממועד חלוף אותם 183 ימים כאמור בסעיף זה.

 

 

לחץ כאן לטופס 1130

          הנחיות למילוי טופס 1130 מקוון

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

          מיסוי רילוקיישן