טופס 1507 – הצהרה על זכאות לנקודות זיכוי לתושב חוזר - בהתאם לסעיף 35 לפקודת מס הכנסה

 

נקודות הזיכוי יינתנו רק אם המבקש שב והיה לתושב ישראל מיום 16 במאי 2010 ועד ליום 30 בספטמבר 2012, ונחשב ל"לתושב חוזר" כהגדרתו בסעיף 35 לפקודה (להלן: "תושב חוזר זכאי")

 

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

 

 1. פרטי המבקש/ת

שם פרטי

שם משפחה

מספר זהות

מועד החזרה לישראל

 

 1. פרטי בן/בת הזוג

שם פרטי

שם משפחה

מספר זהות

 

 1. פרטי התקשרות

כתובת מגורים: רחוב, מספר בית, יישוב, מיקוד

כתובת למשלוח דואר: רחוב, מספר בית, יישוב, מיקוד

מספר טלפון

מספר פקס

 

אני מבקש/ת לקבל נקודות זיכוי לפי סעיף 35 לפקודת מס הכנסה, בשל היותי "תושב חוזר זכאי" ואני מצהיר/ה כי:

 1. לא שהיתי בישראל יותר מ- 120 ימים בכל שנה במהלך שש השנים הקודמות למועד חזרתי לישראל.
 2. אני ובן/בת זוגי, לא היינו מועסקים בחו"ל, במשך התקופה האמורה לעיל, על ידי אחד מהגופים הבאים:
 • מדינת ישראל.
 • רשות מקומית בישראל.
 • הסוכנות היהודית בארץ ישראל.
 • הקרן הקיימת לישראל, קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל.
 • חברה ממשלתית.
 • רשות ממלכתית או תאגיד שהוקם לפי חוק.
 1. לא קיבלתי נקודות זיכוי כמבוקש על ידי לעיל מכל גורם אחר.
 2. ידוע לי כל האמור להלן:
 • האישור שאקבל בעקבות מילוי טופס הצהרה זה, נוגע לזכאות לקבלת נקודות הזיכוי על פי סעיף 35 לפקודה בלבד, ובמקרה של שכיר – האישור גם מהווה הנחיה למעביד לצורכי ניכוי מס בלבד.
 • אין באישור שאקבל כאמור משום אישור למעמד התושבות שלי בשנים אשר לגביהן ניתנה הצהרתי.
 • לרשות המסים שמורה הזכות לראות בי כמי שהיה תושב ישראל, גם בשנים אשר לגביהן ניתנה הצהרתי, על כל המשתמע מכך.

 

 

לחץ כאן לטופס 1507

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

          מיסוי רילוקיישן