טופס 935 – בקשה לקבלת אישור תושבות לצרכי מס – יחיד

הטופס מיועד לקבלת אישור מס הכנסה כי נישום הינו תושב ישראל לצרכי מס.

בטופס יש למלא את הפרטים להלן:

פרטי הנישום – שם בעברית ואנגלית ומספר תעודת זהות.

שנת המס אשר עבורה מבוקש האישור.

המדינה אשר עבורה מבוקש אישור התושבות.

יש למלא פרטים לצורך הוכחת מרכז חיים בישראל:

מספר ימי השהייה בישראל ב 3 השנים האחרונות.

התייחסות האם המבקש הינו – תושב חוזר , תושב חוזר ותיק או עולה חדש ומועד העליה/חזרה.

האם התבקשה שנת הסתגלות.

האם הוגשה בקשה לרולינג מרשות המסים להסדרת המעמד.

בית קבע בישראל.

הגשת דוחות מס בישראל.

מטרת האישור: הטבות בהתאם לאמנת מס, הקלות תושב חוץ, השתתפות במכרזים או אחר.

לחץ כאן לטופס 935 בקשה לאישור תושבות לצרכי מס - יחיד