טיוטת משרד האוצר - התכנית הכלכלית - תקציב המדינה לשנים 2017 - 2018

 

פורסמה טיוטת משרד האוצר לתכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018 אשר במסגרתה נכללים, בין השאר, הנושאים להלן:

  1. מיסוי חברות ארנק.
  2. ביטול הפטור מדיווח החל על עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים.
  3. תיקוני חקיקה בתחום המס - צמצום היקף העלמות המסים והגברת אכיפת דיני המס.
  4. קביעת הוראות לעניין פיצוי הפקעה מכוח פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943.
  5. מס נוסף על בעלות ב- 3 דירות מגורים ומעלה.
  6. הגדרת כספי הפיצויים ככספי העובד ותיקון עיוותי מס.
  7. הסדרת אופן מיסוי חברי קיבוץ לעניין רשות המסים וכן תשלום דמי ביטוח וזכאות לגמלאות עבור המוסד לביטוח לאומי.
  8. הגברת המאבק בהלבנת הון באמצעות שיפור השימוש במידע הקיים.

 

 

לחץ כאן לתכנית הכלכלית - תקציב המדינה לשנים 2017 - 2018

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

         מיסוי רילוקיישן