הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2016 – עדכון הסכומים - מדרגות מס רכישה לעולה

 

הקלה ל"עולה" בשנת 2016

בהתאם לתקנה 12 לתקנות מס רכישה זכאי רוכש המוגדר כ"עולה" בהתאם להגדרה האמורה בתקנה, להקלה במס הרכישה בעת רכישת דירת מגורים ו/או בית עסק זאת במשך תקופה המתחילה בשנה אשר לפני עלייתו לישראל ומסתיימת 7 שנים אשר לאחר עלייתו לישראל.

בהתאם לעדכון הסכומים האמורים בתקנה לפי עליית המדד, יעמוד שיעור מס הרכישה החל מיום ו' בשבט תשע"ו (16.1.16) עד ליום יז' בטבת תשע"ז (15.1.17) על השיעורים להלן:

  1. על חלק השווי אשר עד 1,734,225 שקלים חדשים – 0.5%;
  2. על חלק השווי העולה על 1,734,225 שקלים חדשים – 5%;

 

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2016

ראה גם: מיסוי מקרקעין טפסים , שומה עצמית מס שבח