מדריך להגשת בקשה להחזר מס

 

להלן תמצית הנושאים אשר נכללים במדריך רשות המסים להגשת בקשה להחזר מס:

 

 1. השלבים לחישוב המס בישראל

ריכוז ההכנסות.

חישוב ההכנסה החייבת.

חישוב סכום המס לפני זיכויים ונקודות זיכוי.

חישוב סכום נקודות הזיכוי והזיכויים האישיים.

חישוב סכום המס המגיע.

חישוב הפרש המס לתשלום או להחזר.

 

 1. מי זכאי להחזר מס?

 

 1. עילות נפוצות להפרשי מס.

 

 1. בקשה להחזר מס אשר שולם ביתר.

 

 1. דברי הסבר למילוי דוח שנתי בטופס 135
  • פרטים כלליים ואישיים.
  • הכנסות מיגיעה אישית החייבות בשיעורי מס רגילים.
  • הכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים.
  • הכנסות / רווחים פטורים ובלתי חייבים במס.
  • רווח הון מניירות ערך סחירים.
  • הוצאות וניכויים אישיים:
   • הוצאה בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה.
   • ניכוי בשל תשלומים לקופת גמל לקצבה.
   • ניכוי בשל תשלומים לביטוח לאומי.
   • ניכוי בגין השקעה בחיפושי נפט.
   • שדות נוספים לחישוב הטבות המס בגין הפקדות לקופ"ג.

 

 1. נקודות זיכוי וזיכויים אישיים
  • נקודות זיכוי
   • תושבי ישראל.
   • זיכוי לבני זוג נשואים עם ילדים.
   • משפחה חד הורית.
   • משפחה חד הורית אשר בה ילד/ים להורה אחד.
   • השתתפות בכלכלת ילדים.
   • תשלום מזונות לבן זוג לשעבר.
   • זיכוי בעד ילד נטול יכולת.
   • עולה חדש ותושב חוזר.
   • חייל/ת משוחרר/ת.
   • נקודות זיכוי למסיימי לימודים אקדמיים או לימודי מקצוע.
  • זיכויים אישיים
   • זיכוי בגין תשלומים לביטוח חיים או לקצבה.
   • זיכוי בעד החזקת קרוב במוסד.
   • זיכוי בעד תרומות למוסדות ציבוריים ולקרן לאומית.
   • זיכוי בעד הוצאות להנצחת זכרו של חייל או שוטר אשר נספה במערכה ולזכרו של מי שנספה בפעולות איבה.
   • הנחה במס לתושבי אילת.
   • הנחה במס לתושבי ישובים מסוימים.
   • זיכוי לחייל המקבל תוספת רמת פעילות א'.

 

לחץ כאן למדריך להגשת בקשה להחזר מס

          החזר מס שבחהטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשיםמיסוי רילוקיישן