מדריך מס הכנסה להגשת בקשה להחזר מס מעודכן 2015

 

מדריך זה נועד לסייע ליחידים,  אשר אינם חייבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה,  אך מעוניינים בכל זאת להגיש דוח שנתי כבקשה להחזר מס. המדריך מסייע ליחידים למצות את זכויותיהם, על ידי פירוט הליך הגשת הדוח והאסמכתאות אשר יש לצרף אליו, וכן פירוט תמציתי של הטבות המס להם זכאים העובדים השכירים.

מדריך זה אינו מהווה ייעוץ באשר לזכאות להחזר מס. יחיד, המבקש להגיש בקשה להחזר מס, יוודא את זכאותו להחזר המס לפני הגשת הדוח.

 

לחץ כאן על מדריך מס הכנסה להגשת בקשה להחזר מס מעודכן 2015

ראה גם: החזר מס שבח