ע"א 1779-18 יהודה תלמי - בית המשפט העליון - פרשנות סעיף 14(א) לפקודת מס הכנסה - הטבות מס לתושב חוזר ותיק על הכנסותיו מחו"ל