עולה חדש לעניין מס הכנסה

 

"עולה חדש" – מוגדר לעניין מס הכנסה יחיד אשר מעולם לא היה תושב ישראל בעבר והפך להיות תושב ישראל לראשונה. התושבות לצרכי מס נבחנת בהתאם ל-הגדרת תושב ישראל ו- תושב חוץ ועל פי המבחנים אשר נקבעו בפקודת מס הכנסה ובפסיקה לעניין "מרכז החיים" והחזקות הכמותיות הקבועות לעניין במספר ימי השהות (חזקת הימים).

על פי הגדרה זאת נבחנת הזכאות להטבות המס המשמעותיות אשר מוענקות לעולה חדש בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.

 

ראה גם את המשמעויות לעניין מיסוי מקרקעין אשר נקבעו במסגרת הרפורמה במס שבח (התייחסות לרכישת דירת מגורים יחידה טרם העליה לישראל) וההקלה במס רכישה לעולה חדש תשומת הלב כי ההגדרה של עולה לעניין ההקלה ב- מס רכישה שונה מן ההגדרה הנ"ל של עולה חדש. 

 

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים , מיסוי רילוקיישן , החזר מס לעולה חדש