פטור ממס לתושב חוזר ותיק ועולה חדש מהכנסות שוטפות

פטור ממס על הכנסות שוטפות - לאחר הרפורמה פקודת מס הכנסה מעניקה פטור ממס לעולה חדש ולתושב חוזר ותיק במשך תקופה של עשר שנים מן היום אשר בו הפך היחיד להיות תושב ישראל (להלן: "תקופת ההטבה") וזאת לגבי כלל ההכנסות השוטפות אשר הופקו מחוץ למדינת ישראל , כגון: הכנסות מדיבידנד, מריבית, מעבודה, מעסק, מפרסים והגרלות וכו'.

הרחבת הפטור ממס לעולה חדש ותושב חוזר ותיק, במסגרת הרפורמה, על הכנסות פאסיביות (מ- 5 שנים ל- 10 שנים), הכנסות מעסק (מ-4 שנים ל- 10 שנים) וקביעת הפטור להכנסות ממשלח יד ועבודה יחולו על מי שעלה לישראל או הפך לתושב חוזר ותיק, לפי העניין, החל מיום 1 בינואר 2007.

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

         מיסוי רילוקיישן ,  החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר