פטור ממס לתושב חוזר ותיק ועולה חדש על רווח הון

פטור ממס על רווח הון - הפקודה מעניקה פטור ממס רווחי הון  לתושב חוזר ותיק ועולה חדש אשר מכר נכס מחוץ לישראל לאחר שהפך להיות תושב ישראל, ובלבד שהנכס נמכר בתוך תקופה של עשר שנים מיום שהפך להיות תושב ישראל. באם הנכס נמכר לאחר עשר שנים, יחול פטור על הרווח אשר צמח עד לתום תקופת עשר השנים ותהא חבות במס רווחי הון החל מאותו מועד. חלוקת הרווח בין שתי התקופות נעשית לפי חלוקה ליניארית רגילה. הפטור לא יחול לגבי נכסים אשר נתקבלו במתנה הפטורה ממס ישראלי.

נציין כי בעקבות הרפורמה (תיקון 168 לפקודת מס הכנסה) הפטור ניתן גם אם הנכס נרכש בתקופה בה היה תושב ישראל.

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

         מיסוי רילוקיישן ,  החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר